Công ty cổ phần Trà Than Uyên vinh dự đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì nhà nông”

Ngày 14/4/2015, lần đầu tiên Bộ NN & PTNT trao tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nông thôn mới. Công ty cổ phần trà Than Uyên vinh dự là một trong 100 doanh nghiệp đón nhận giải thưởng này.

        Là một doanh nghiệp có hơn 50 năm  gắn bó với cây chè, gắn bó với người dân, Công ty cổ phần trà Than Uyên hiểu rõ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn có mối liên hệ  gắn bó chặt chẽ. Kể từ sau cổ phần hóa (năm 2007) tới nay, Với phương châm: “Tất cả vì đời sống thu nhập của người lao động và phát triển công ty bền vững”,  lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo và động viên người lao động thực hiện tốt quy trình sản xuất và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường để từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và uy tín thương hiệu, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

Chè Than Uyên đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì nhà nông”

        Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua đã khẳng định cây chè Shan Tuyết là cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu Tây Bắc, là cây trồng xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho đồng bào các dân tộc địa phương. Chính vì thế song song với việc phát triển, đầu tư sản xuất trên diện tích chè do công ty quản lý, Công ty còn đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật, đầu tư về vốn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho diện tích chè dự án của các xã, thị trấn do các đồng bào các dân tộc địa phương trồng và chăm sóc, đồng thời tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm với giá ổn định theo hợp đồng ký kết. Đây là một trong những chủ trương lớn của Tỉnh, Huyện Tân Uyên trong chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp để  xóa đói giảm nghèo mà Công ty là đơn vị được UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu tập trung nhằm xây dựng thương hiệu chè Lai Châu nói chung và chè Shan Tuyết Than Uyên nói riêng trên thị trường trong và ngoài nước. Đến nay vùng chè dự án đã có khoảng 400 ha đã đi vào kinh doanh.

Thu hái chè

        Bên cạnh đó, trong năm 5 qua, Công ty đã tổ chức ươm giống và cung ứng trên 5 triệu bầu chè giống mới cho đồng bào các dân tộc địa phương trồng chè để phát triển vùng nguyên liệu huyện Tân Uyên; cung ứng trả chậm trên 5.000.000.000 đồng giá trị phân bón, thuốc  bảo vệ thực vật không tính lãi (chỉ bao gồm giá mua + chi phí vận chuyển) cho vùng chè dự án với giá thành như đối với vùng chè Công ty giúp người làm chè dự án có điều kiện đầu tư và phát triển sản xuất, đồng thời hướng dẫn người làm chè qui trình thâm canh, chăm sóc, thu hái, bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo tăng năng xuất vườn chè và đáp ứng của thị trường trong công tác an toàn thực phẩm. Đây cũng là điều kiện để người làm chè yên tâm sản xuất, gắn bó với cây chè và gắn bó với công ty, tạo nên mối quan hệ bền vững giữa công ty và nông dân trên địa bàn. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh và trách nhiệm của công ty đối với người làm chè, niềm tin của người làm chè nói chung, đồng bào dân tộc nói riêng đối với công ty ngày càng được khẳng định, nhiều hộ gia đình làm chè đã có cuộc sống ngày càng ổn định. Từ đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương, nhất là công cuộc xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện Tân Uyên ngày càng giàu đẹp.